Unnamed

When Palettes (everything) Become Paintings

When Palettes (everything) Become Paintings 
Tetor / October 10 > Nentor / November 20, 2021

Gallery70 prezanton ekspozitën personale të artistit Fani Zguro “When Palettes (everything) Become Paintings”. Ekspozita konsiston në prezantimin e serisë me të njëjtin titull (2021) dhe videos “Pushing An Elephant Upwards” (2007). “When Palettes (everything) Become Paintings”, fillon si faqe revistash të palosura më katërsh, si tavalloca për të përzier ngjyrat. Me kalimin e kohës ato shndërrohen në piktura, në projekte të ardhshme dhe jo thjesht mbetje nga proçesi në studio. “Pushing An Elephant Upwards” është si një betejë jashtë fokusi midis objektivit të telekamerës dhe dritave të makinave gjatë një udhëtimi nokturn në autostradë. Dritat dalin jashtë çdo kontrolli. Ato formojnë një skenografi të pabindur, një lloj habitati artificial xixëllonjash. Ti vësh në rresht është si të ngresh pezull një elefant. Ekspozita inagurohet më 20 tetor dhe do të qëndrojë e hapur për publikun deri më datën 10 nëntor 2021. 

Gallery70 presents Fani Zguro’s “When Palettes (everything) Become Paintings” solo exhibition, a presentation of the series by the same title (2021) and of the video “Pushing An Elephant Upwards” (2007). “When Palettes (everything) Become Paintings” starts as magazine pages folded in four and used as palettes to mix colors. Over time they grow out of their initial state of studio process waste, turn into paintings and future projects. “Pushing An Elephant Upwards” is like an out-of-focus battle between the camera lens and car headlights during a nocturnal highway trip. The headlights are out of control. They form a disobedient scenography, a sort of artificial firefly habitat. Lining them up is like making elephant float. The exhibition is inaugurated on October 20 and will remain open to the public until November 10, 2021.

Fani Zguro ka lindur në Tiranë në 1977 . Aktualisht jeton dhe punon në Berlin. Zguro u diplomua në Accademia delle Belle Arti di Brera në Milano (1998-2007). Në 2007 fitoi cmimin ndërkombëtar Onufri nga Galeria Kombëtare e Arteve në Tiranë; në 2016 cmimin ndërkombëtar Mulliqi nga Galeria Kombëtare e Kosovës dhe cmmin Best Video-Art nga TIFF Tiranë. Zguro ishte pjesë e AiR program në 2017 në Q21, Museumsquartier, Vienë. Punët e tij janë ekspozuar në Haus der Kulturen der Welt Berlin, National Museum of Contemporary Art Bukuresht, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterranée Marsej, Filmoteca Espanola Madrid, Photo Museum Braunschweig, 2nd Tirana Biennale, 3rd Mardin Biennial, 4th Young Artists Biennial of Bukuresht, 6th Çanakkale Biennial, 13th Biennale e Kairos, Ludwig Museum Budapest, Belvedere 21 – Museum für Zeitgenössische Kunst Vienë, PalaisPopulaire Berlin, the New York Public Library and Centre Pompidou Paris.

Fani Zguro was born in 1977 in Tirana. Lives and works in Berlin. Zguro graduated at the Accademia delle Belle Arti di Brera in Milan (1998-2007). In 2007 he won the International Onufri Prize assigned by the National Gallery of Arts in Tirana; in 2016 the International Mulliqi Prize of the National Gallery of Kosovo in Prishtina and the Best Video-Art award at TIFF Tirana. Zguro was part of the AiR program for 2017 at Q21, Museumsquartier, Vienna. His work has been shown at Haus der Kulturen der Welt Berlin, National Museum of Contemporary Art Bucharest, Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterranée Marseille, Filmoteca Espanola Madrid, Photo Museum Braunschweig, 2nd Tirana Biennale, 3rd Mardin Biennial, 4th Young Artists Biennial of Bucharest, 6th Çanakkale Biennial, 13th Biennale of Cairo, Ludwig Museum Budapest, Belvedere 21 – Museum für Zeitgenössische Kunst Vienna, PalaisPopulaire Berlin, the New York Public Library and Centre Pompidou Paris.

Ardian-Isufi-Art-2021

You act like mortals in all that you fear, and like immortals in all that you desire

“You act like mortals in all that you fear,
and like immortals in all that you desire

Mixed media acrylic, ink, pencil, collages and different materials on paper, 45 x 35 cm, year 2020  

Mitet kanë rënë!… Paqëndrueshmëria e përhershme është bërë tashmë status i qëndrueshëm në bashkohësinë tonë! “Spiderman” nuk mund të shpëtojë botën nga frika apo pasiguria e të nesërmes!… Ky mit i realizmit kapitalist është “djali plangprishës” në utopinë e tij, nën kontrollin e sistemit dhe duket larg ëndrrës dhe dëshirës për të shpëtuar njerzimin. Çdo përpjekje e tij tashmë është e survejuar, e kalkuluar, dhe jashtë çfarëdo lloj dëshire mitike për të na dhënë shpresë dhe guxim për të jetuar…. 

The myths have fallen!… Permanent instability has become now an enduring and ever-present status in our time. “Spiderman” cannot save the world from the fear, or the insecurity of tomorrow! … This myth of capitalist realism, the “prodigal son” in his utopia, is under the control of the system. He seems far too detached from the dream to save the humanity and does not even want to act anymore. Every effort of the Spiderman is already understood, surveyed, calculated and out of touch with the kind of mythical aspirations that gave us hope and courage to live….

#Ardian Isufi ka lindur më 1973 dhe është diplomuar në Akademinë e Arteve të Tiranës në vitin 1995 në Atelienë e Grafikës. Që nga viti 1996 jep mësim si Profesor i Asocuar në atelienë e Grafikës. Prof. Asoc. Ardian Isufi është Dekani i Fakultetit të Arteve të Bukura, Universiteti i Arteve – Tiranë Artist me një karierrë të gjatë ne skenën e artit pamor, kritikës, organizimit te aktiviteteve artistike dhe kurimit te ekspozitave. 

Si artist ka marrë pjesë në shumë veprimtari artistike kombëtare dhe ndërkombëtare, ne vende të ndryshme si në Itali, Greqi, Francë, Austri, Kinë, Shtetet e Bashkuara etj, ku mes të tjerash mund të veçohen; Bienalja e Tiranes 2009, artist i ftuar nga Pavijoni Shqiptar në Bienalen e Arkitektures në Venecia më 2018, pjesmarrës dhe fitues i çmimit të tretë në vitin 2005 dhe atë të dytë në vitin 1996 në Konkursin Ndërkombëtar të Arteve Pamore “Onufri”, etj. Si kurator dhe kritik arti veprimtaria e tij është shumë e gjërë, artisti përfaqëson më së miri brezin e artistëve dhe intelektualueve shqiptarë të impenjuar dhe aktivë në të gjithë spektrin e veprimit publik. Në punën e tij, Ardian Isufi ka krijuar një marrëdhënie konstante me publikun shqiptar, si artist apo kurator, duke tentuar përherë ta ballafaqojë atë me problematika akute social-shoqërore por përherë të hetuara nga një këndvështrim dhe një qasje bashkëkohore dhe globale. 

#Ardian Isufi was born in (1973) and graduated from the Academy of Arts in Tirana in 1995 in the Atelier Graphics. He has been a lecturer, since 1996 and Associated Professor and former  is Dean of Faculty of Fine Arts in the University of Arts, Tirana.

 Artist with a long career in the contemporary art scene, art critique continuously involved in organizing artistic activities and curating exhibitions. As an artist, he has participated in many national and international artistic activities in various countries such as Italy, Greece, France, Austria, China, United States etc., where among others is worth mentioning; Tirana Biennale 2009, Venice Architecture Biennale in 2018 as an artist invited by the Albanian Pavilion, participant and winner of the third prize in 2005 and second prize in 1996 at the “Onufri Prize” the Albanian International Visual Arts Competition, etc. As a curator and art critic, his work is wide-ranging, the artist best represents the generation of Albanian artists and intellectuals actively engaged transversely all the spectrum of public action. In his work, Ardian Isufi has established a constant relationship with the Albanian public, as an artist or curator, always trying to confront public with acute social problems, always investigated from a contemporary and global point of view.