[…] I coloured more than I painted, that’s why this series was entitled “Coloring”… (E.Ç) read more >

[…] Më shumë kam ngjyrosur sesa kam pikturuar – së këndejmi dhe titulli i këtij cikli. Lexo më shumë >

Gallery70 bisedon me artistin Edison Çeraj për ciklin e tij “Ngjyrosje” 

(for english version please contact exhibition@gallery70.art

Shopping Basket