650a481a-73d2-b56e-6cc9-8055ffd60ad4

OAS2022

OAS2022

Open Art Space by Gallery70 for Young Artists

10.11 > 11.12.2022
650a481a-73d2-b56e-6cc9-8055ffd60ad4

Kurator | Curator: Alex Iwanov – Austria 
Artistë | Artists: Kristanja Çene, Erblina Karaliti, Mario Shemaj 

“ […] Luftë. Pandemi. Ndryshim i klimës. Inflacion. Në thelb të kohës sonë ka krizë. Dhe në mes të kësaj krize ka vende, qytete dhe fshatra. Ka njerez. Ka pishina. Ka hapësirë. Ka kujdes. Ka dashuri. Ka art. Ka një botë të lirë. Ekziston një qytet që quhet Tiranë. Një galeri e quajtur GALLERY70. Një ekspozitë e quajtur “OAS 2022”.Dhe ka krijim nga tre artistë të rinj dhe të guximshëm të cilët përballen me këtë krizë secilI në mënyrën e vet. Secili prej tyre ka ide të qarta. Secili prej tyre me stil të qartë. Secili prej tyre me një përkushtim vendimtar drejt jetës dhe artit. Erblina Karaliti nga Prishtina, Kosovë. Kristanja Cene dhe Mario Shemaj te dy nga Tirana, Shqiperi. Këta janë tre finalistët e OAS 2022, thirrje e hapur e Gallery70 për artistët e rinj. Dhe kjo është ekspozita e tyre.

Çfarë të bëjmë në mes të kësaj krize? Çfarë duam ne? Çfarë pikturojmë?”   – ekstrakt nga fjala e kuratorit

[…] War. Pandemic. Climate change. Inflation. At the core of our time there is crisis. And in the midst of this crisis there are countries, cities and villages. There are people. There are swimming pools. There is space. There is care. There is love. There is art. There is a free world. There is a city called Tirana. A Gallery called Gallery70. An exhibition called
„OAS 2022“. And there are pictures by three young and brave artists who confront this crisis each in her or his very own way. Each one of them with clear ideas. Each one of them with clear style. Each one of them with a decisive dedication towards life and art. Erblina Karaliti from Prishtina, Kosovo. Kristanja Cene and Mario Shemaj both from Tirana, Albania. These are the three finalists of OAS 2022, Gallery70‘s open call for young artists. And this is their exhibition.

What do we do in the middle of this crisis? What do we want? What do we paint? excerpt from the curator’s statement 

Alexander Iwanov (1987) Ka lindur në – Schwaz, Tirol, Austri, Ai punon në fushën e arteve interpretuese, pamore dhe zanore si artist dhe kurator. Ai u rrit në Tirol/Austri me baba bullgar dhe nënë austriake. Ka studiuar Teatër në Accademia Teatro Dimitri në Verscio, Zvicër. Më heret ka jetuar në Nikaragua ku kreu shërbimin e tij në komunitet dhe në Kolumbi ku filloi të praktikonte dhe studionte teatër, vallëzim dhe shfaqje. Pas studimeve për artet performuese, punoi si aktor dhe krijues teatror në Berlin, Bruksel dhe Gent. Gjatë viteve 2019/2020 ka studiuar “Kurim në artet performuese” në Universitetin Paris Lodron të Salzburgut dhe në LMU Munich. Në vitin 2020 mori grantin “Startstipendium për menaxherët kulturorë në zhvillim” dhe punoi si ndihmës kurator në Kunstraum Innsbruck së bashku me Ivana Marjanoviç. Aktualisht punon në Innsbruck dhe Vjenë si artist i pavarur, bashkepunetor në radio dhe kurator. Ka marrë disa grante dhe bursa për projekte artistike dhe kuratoriale. Që nga viti 2021 ai studion muzikë elektroakustike dhe eksperimentale në mdw (Universiteti i Muzikës dhe Arteve Performuese) në Vjenë.

Alexander Iwanov (1987) Born in – Schwaz, Tirol, Austria , he works in the fields of performing, visual and sound arts as an artist and curator. He grew up in Tyrol / Austria with a Bulgarian father and an Austrian mother. He studied Physical Theatre at the Accademia Teatro Dimitri in Verscio, Switzerland. Before that he was living in Nicaragua where he absolved his community service and in Colombia where he started to practice and study theatre, dance and performance. After his performing arts studies he worked as a performer and theatre maker in Berlin, Brussels and Gent. 2019/2020 he studied „Curating in the performing arts“ at the Paris Lodron University Salzburg and at the LMU Munich. In 2020 he receives the grant „Startstipendium for emerging cultural managers“ and works as an assistant curator in Kunstraum Innsbruck together with Ivana Marjanovic. He is currently working in Innsbruck and Vienna as a freelance artist, radiomaker and curator. He has received several grants and scholarships for artistic and curatorial projects. Since 2021 he studies electroacoustic and experimental music at mdw (University of Music and Performing Arts) in Vienna.

@alex.iwanov
Images: “Ready to Go” by Mario Shemaj; “Miami, Florida” by Kristanja Cene; “2055” by Erblina Karaliti; Alex Iwanov, personal photo, curtesy of the Curator

Comments are closed.