Bring Art to Life
6/09 > 19/10/2021

 

Gallery70 është krenare që organizon workshopin e parë të artit per Augmented Reality (AR) në Tiranë në bashkëpunim me ARTIVIVE platforma #1 për AR art . Artistët janë të ftuar t’i japin artit të tyre një dimension të ri dhe të eksplorojnë qasje të reja të tregimit me këtë workshop të udhëhequr nga themeluesi i Artivive Sergiu Ardelean.
Gallery70 do ta ofrojë workshopin falas për artistët dhe studentët e artit në Shqipëri, falë mbështetjes së sponsorëve tanë Ambasada Austriake në Tiranë dhe Raiffeisen Bank.

#bringArtToLife
Për të zbuluar më shumë ose për t’u regjistruar klikoni KETU

Gallery70 is proud to host its first Augmented Reality art workshop in Tirana in cooperation with ARTIVIVE the #1 AR art platform . Artists are invited to expand their art into a new dimension and explore new storytelling approaches with this augmented reality workshop led by Artivive founder Sergiu Ardelean.
Gallery70 will offer this workshop free of charge for artists and art students in Albania, thanks to the contribution of our sponsors Austrian Embassy in Tirana and Raiffeisen Bank.

#bringArtToLife
To discover more or Register CLICK HERE

Shopping Basket