Coloring

These paintings are my pauses or withdrawals from the world, from the time of the calendar and the clock, namely from continuous engagements; nay my breaks from art, because even the artistic creation was not particularly interested in me as I was throwing colours just “for fun”, as a way to detach myself from what “should” I do. Read more…

Ngjyrosje

Këto piktura janë pauzat ose tërheqjet e mia nga bota, nga koha e kalendarit dhe e orës, domethënë nga angazhimet e vazhdueshme, qoftë dhe pauzat e mia nga arti, sepse as artistikja nuk më ka interesuar në veçanti teksa hidhja ngjyra thjesht “për qejf”, kuturu, si një mënyrë për t’u shkëputur nga çfarë “duhet” të bëj. Read more…

Shopping Basket